Ulvestammen halvert

tirsdag 15. april 2008

Foreløpige uttalelser fra det skandinaviske ulveprosjektet tyder på at ulvebestanden i Norge er halvert og at det ikke har vært yngling i 2007. Det antydes at ulovlig jakt kan være årsaken til nedgangen.

- Ulovlig jakt er åpenbart en faktor å regne med i dette bildet, men da skal vi samtidig huske på at 27 ulver er tatt av dage med myndighetetens velsignelse på 2000-tallet, sier styreleder i Foreningen Våre Rovdyr, Birger Westergren.

- For vår del er vi ikke i tvil om at det er den lovlige ulvejakten i Norge de senere årene som er hovedårsaken til at ulven til slutt ble utryddet som ynglende art i 2007. Hadde myndighetene tatt et aldri så lite ansvar, ville vi for lengst oppnådd bestandsmålet. Så da miljøminister Erik Solheim 23. januar i år med kraft hevdet at "vi fortsatt jobber for å øke bestandene av bjørn og ulv", må han ha hatt en dårlig dag på jobben, sier Westergren. 

Den norske bestanden av ulv forrige vinter var på 19-23 individer.

gå tilbake...

 

 

 

 

For å registrere deg på Musikkglede.no må du skrive inn din epostadresse og passord...

...Vi vil automatisk sende deg en aktiveringslink via epost. Du må klikke på aktiveringslinken for å fullføre registreringen.

 

 

 

 

 

LOADING...