Ulvesonen må bort!

søndag 13. juli 2008

Igjen er det dokumentert en yngling av ulv utenfor ulvesonen. Hver gang dette har skjedd, har ulvene blitt skutt. Denne gangen skjer ynglingen i et område hvor det knapt finnes sau på utmarksbeite, og likefullt gir ordfører Norvald Illevold (Ap) i Rendalen kommune klart uttrykk for at han ikke vil ha ulv i området.

 Da ulvesoneforslaget var ute på høring i sin tid påpekte FVR at man måtte inkludere områdene nord for den foreslåtte sonen hvor ulven gjentatte ganger hadde etablert seg. Vi fikk ikke gjennomslag for vårt syn dengang. FVR mener at ulvesonen er et mislykket politisk forvaltningsområde som kun fører til et evigvarende problem der ulv hele tiden må skytes bort. Ulvesonen må derfor bort eller subsidiært utvides til å gjelde de områdene i Stor-Elvdal og Rendalen hvor ulven gjentatte ganger etablerer seg.

 Utviklingen av det politiske forvaltningsområdet for ulv i Norge 

gå tilbake...

 

 

 

 

For å registrere deg på Musikkglede.no må du skrive inn din epostadresse og passord...

...Vi vil automatisk sende deg en aktiveringslink via epost. Du må klikke på aktiveringslinken for å fullføre registreringen.

 

 

 

 

 

LOADING...