Ulv i Telemark

onsdag 13. januar 2010

En streifulv har dukket opp i Siljan-traktene i Telemark, og det er allerede søkt om fellingstillatelse fra næringsinteressene.

– Det er beklagelig, men ikke uventet, at næringsinteresser allerede har søkt om skadefelling av en streifulv i forvaltningsregion 2, sier styreleder Arne Flor i Foreningen Våre Rovdyr. – Arten er kritisk truet i Norge, og det ligger ikke inne noe fellingsautomatikk når det gjelder streifindivider. For det andre sliter den skandinaviske bestanden med innavl. Muligheten er til stede for at dette individet stammer fra Finland/Russland og dermed er bærer av viktig genetisk materiale. Hensynet til østlige innvandrere er for øvrig en rekke ganger i den senere tid betydelig vektlagt på øverste politisk hold.

– Det er grunn til å understreke denne muligheten slik at man unngår samme feilvurdering som Fylkesmannen i Nord-Trøndelag i et nylig tilfelle av felling av en finsk-russisk ulv. Skulle det ikke vise seg å være et slikt individ i dette tilfellet, er det som nevnt ovenfor likevel ingen automatiske føringer hva gjelder felling. Det gjelder også uavhengig av om rovviltnemnda har gitt en betinget skadefellingskvote på ett individ i 2009/2010, sier Flor.

gå tilbake...

 

 

 

 

For å registrere deg på Musikkglede.no må du skrive inn din epostadresse og passord...

...Vi vil automatisk sende deg en aktiveringslink via epost. Du må klikke på aktiveringslinken for å fullføre registreringen.

 

 

 

 

 

LOADING...