Støtt FVR

Arbeidet med å sikre rovdyrenes eksistens i Norge er som kjent en tung og krevende prosess. Vi er derfor takknemlig for store og små økonomiske bidrag enten du er medlem eller ikke.


Ditt bidrag kan overføres til:

Foreningen Våre Rovdyr

Postboks 195

2151 Årnes

Konto for bidrag 2800.11.12149

Konto for medlemskontingenter 2801.46.63616 

Hvis du ønsker å støtte vårt Ulvefond spesielt, så er kontonummeret 2800.10.08317.

Skattefradrag

Foreningen Våre Rovdyr er godkjent under ordningen med gaver til frivillige organisasjoner. Det innebærer at du er fradragsberettiget for gaver med et samlet beløp på mellom kr 500 og kr 30.000 enten det gis til ulvefondet, som ordinære gaver eller begge deler.

Fradragsretten gjelder ikke kontingentbeløp (men det er selvsagt ikke nødvendig å være medlem for å støtte oss med pengegaver).

For at vi i FVR skal ha muligheten til å innberette beløpene til ligningsmyndighetene kreves ditt personnummer.

Les mer om "Gaver til frivillige organisasjoner" på Skattetaten.no ved å trykke på denne linken. 


 

 

 

LOADING...